Αν σκέφτεστε να ψάξετε το αύριο κάπου μακριά από την Ελλάδα, υπάρχει λύση…


Σύμφωνα με το τελευταίο τεύχος του ευρωπαϊκού δελτίου επαγγελματικής κινητικότητας (European Job Mobility Bulletin) οιπέντε πρώτες κατηγορίες επαγγελμάτων που έχουν κενές θέσεις είναι:

1. Επαγγελματίες χρηματοοικονομικού τομέα και σύμβουλοι πωλήσεων: 11.800 κενές θέσεις στη Γερμανία, 2.800 στο Βέλγιο, 2.800 στη Γαλλία.

2. Πωλητές σε καταστήματα και υπάλληλοι επίδειξης προϊόντων: 6.200 κενές θέσεις στη Γερμανία, 1.800 στην Αυστρία, 1.300 στη Γαλλία.

3. Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και σε συναφή επαγγέλματα: 21.600 κενές θέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, 12.500 στη Γερμανία, 1.200 στη Γαλλία.

4. Πωλητές σε περίπτερα και στην αγορά: 20.000 κενές θέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, 4.000 στο Βέλγιο, 800 στη Γερμανία.

5. Επαγγελματίες του σύγχρονου τομέα της υγείας: 7.600 κενές θέσεις στη Γερμανία, 2.900 στο Βέλγιο, 500 στη Γαλλία.

Οποιος θέλει ας το τολμήσει…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ www.oiprionatoi.com