Καλύτερα να σφάλλεις τολμώντας παρά να σφάλλεις όντας προσεκτικός.


ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ www.oiprionatoi.com