Δυο φίλοι λύνουν ένα σταυρόλεξο...

- Χμ... γυναικείο σεξουαλικό όργανο με πέντε γράμματα...

- Γυναικείο;

- Ναι !

- Με πέντε;

- Ναι !

- Γυναικείο και με πέντε... οριζόντια είναι ή κάθετα;

- Οριζόντια!

- ΣΤΟΜΑ!
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ www.oiprionatoi.com