Διπλή «παγίδα» για την πληρωμή έξτρα φόρων κρύβουν για χιλιάδες φορολογουμένους τα νέα αυξημένα τεκμήρια, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο μέτρο των αποδείξεων που απαιτούνται για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου…
Όπως αναφέρει το Έθνος, από την εκκαθάριση των πρώτων 39.939 δηλώσεων φορολογίας φυσικών προσώπων φαίνεται ότι πολλοί φορολογούμενοι που δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ, καλούνται να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, επειδή είχαν δηλώσει αποδείξεις υπολογισμένες στο 25% των δηλωθέντων και όχι των τεκμαρτών εισοδημάτων.
Αν για παράδειγμα το δηλωθέν εισόδημα είναι 5.000 ευρώ και το εισόδημα που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (αυτοκίνητο, κατοικία), ανέρχεται στα 8.000 ευρώ, για να κατοχυρωθεί το αφορολόγητο όριο απαιτούνται αποδείξεις 2.000 ευρώ, που υπολογίζονται στο τεκμαρτό εισόδημα των 8.000 ευρώ (8.000×25%=2.000 ευρώ) και όχι 1.250 ευρώ για το εισόδημα των 5.000 ευρώ.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν ο φορολογούμενος παρουσιάσει αποδείξεις 1.250 ευρώ θα έχει ποινή φόρου 10% για τις αποδείξεις που λείπουν (2.000-1.250=750) δηλαδή θα έχει έξτρα φόρο 75 ευρώ και επιπλέον θα φορολογηθεί με το τεκμαρτό εισόδημα των 8.00 ευρώ, πληρώνοντας φόρο 300 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ www.oiprionatoi.com